BABUD Sp. z o.o.
Firma Budowlano Transportowa
ul. Krzywoustego 29A/10
51-165 Wrocław,
Tel/fax: 071 / 790-30-78
E-mail: info@babud.pl

Krajowy Rejestr Sądowy :
Nr 00000139726 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydz. KRS
NIP  894-27-39-962    REGON   932845440
FORTIS BANK oddział Wrocław
Nr konta bankowego 85 1600 1156 0004 0606 3574 4001
Kapitał Zakładowy : 150 000,00PLN